OBS! KURSEN ÄR FULL! Anmäl dig som reserv eller åhörare.

SSRK Småland inbjuder till
Apporteringskurs för Benny Steen

28-29 april 2017 i Asa, Lammhult

Lördag 6 ekipage ukl nkl 1500 kr
Söndag 6 ekipage nkl ökl 1500 kr
Åhörare 5 st/dag 500 kr

Du får en bekräftelse på din anmälan, som är bindande
Anmälningsavgiften ska betalas senast 28/2
Sätts in på pg 36 26 81 – 9
Märk med Benny Steen o ditt namn
Boende kan bokas på Asa vandrarhem www.friheten.nu

Anmälan görs till mariestorm.ssrkutbildning@hotmail.com
Skriv lite om dig o din hund, ras, ålder, nivå