STYRELSEN

Ordförande

Vice Ordförande/
Jaktansvarig Retriever

335946707_213426291362645_1106228616953344887_n

Kassör

Sekreterare

333891996_605175894438576_6573586383595505492_n

Utställningsansvarig

Utbildningsansvarig

Viltspårsansvarig

Jaktansvarig Tolling

Valberedningen

Valberedningen

Valberedningen

Revisor, ordinarie

Revisor, ordinarie

Revisor, suppleant

Revisor, suppleant