STYRELSEN

Ordförande

Vice ordförande
Jaktansvarig Retriever

Kassör

Sekreterare

Utställningsansvarig

Suppleant 2,
bitr. Utst. ansvarig

Utbildningsansvarig

Viltspårsansvarig

Jaktansvarig Tolling

Suppleant 1,
Jaktansvarig Spaniel

Valberedningen

Valberedningen

Valberedningen

Revisor, ordinarie

Revisor, ordinarie

Revisor, suppleant

Revisor, suppleant