STYRELSEN

Ordförande

Jaktansvarig Retriever

335946707_213426291362645_1106228616953344887_n

Kassör

Sekreterare

avatar-female

Jaktansvarig Spaniel

Utbildningsansvarig

Viltspårsansvarig

Valberedningen

Valberedningen

Valberedningen

Revisor, ordinarie

Revisor, ordinarie

Revisor, suppleant

Revisor, suppleant