VILTSPÅR

Viltspårprov är till för att kontrollera hundens och hundförarens kunskaper i att söka efter skadat klövvilt. Ett tränat viltspårekipage kan används till eftersök vid jakt på klövvilt och fyller då en synnerligen viktig funktion. Vid ett eftersök består ekipagets arbetsinsats i att effektivt spåra upp och finna skadat vilt. Som jaktlagstiftningen föreskriver, ska en eftersökshund snabbt finnas tillgänglig vid en eventuell skadeskjutning av klövvilt. Vältränade viltspårhundar fungerar också som ovärderliga resurser att kalla in vid trafikolyckor som resulterat i att ett skadat vilt sprungit till skogs.

På viltspårprov finns två klasser – anlagsklass och öppenklass. Spåren är artificiella, vilket innebär att blod i förväg har stämplats ut på en 600 meter lång sträcka för att simulera ett skadat vilt. En domare följer med varje ekipage för att kontrollera bland annat hundens noggrannhet, fart och förmåga att utarbeta tappter. Ett realistiskt eftersöksekipage består av en hund, en förare och en skytt.

Texten lånad ifrån SSRK’s hemsida.

Viltspårsprogram

Uttagning till Viltspårs SM

För att delta i uttagningen till SM i Viltspår krävs det att föraren har medlemskap i SSRK Småland samt att hunden erhållit viltspårchampionat.
Hunden ska kunna klara av mer avancerade spår (elitspår/eftersök).

Rörligt Viltspårprov
Rörlig provperiod: 1 Januari – 31 december 2024.

Provperioder kommer finnas på SKK Start.

 

Klasser: Anlagsklass & Öppen klass.

Avgift för alla klasser 450 kr.

Anmälan görs på SKK Start. https://skkstart.se/sv

I samband med anmälan gör man även sin betalning.

Vid frågor eller funderingar vänligen kontakta viltspårsansvarig.

Ellen Svensson
073-025 62 74
viltspar@ssrksmaland.se

 Viltspårsansvarig

Ellen Svensson
Mobil: 073-025 62 74
viltspar@ssrksmaland.se

Viltspårsansvarig

Ellen Svensson
viltspar@ssrksmaland.se

Anmälningsavifter

Alla klasser 450 kr