VILTSPÅR

Viltspårprov är till för att kontrollera hundens och hundförarens kunskaper i att söka efter skadat klövvilt. Ett tränat viltspårekipage kan används till eftersök vid jakt på klövvilt och fyller då en synnerligen viktig funktion. Vid ett eftersök består ekipagets arbetsinsats i att effektivt spåra upp och finna skadat vilt. Som jaktlagstiftningen föreskriver, ska en eftersökshund snabbt finnas tillgänglig vid en eventuell skadeskjutning av klövvilt. Vältränade viltspårhundar fungerar också som ovärderliga resurser att kalla in vid trafikolyckor som resulterat i att ett skadat vilt sprungit till skogs.

På viltspårprov finns två klasser – anlagsklass och öppenklass. Spåren är artificiella, vilket innebär att blod i förväg har stämplats ut på en 600 meter lång sträcka för att simulera ett skadat vilt. En domare följer med varje ekipage för att kontrollera bland annat hundens noggrannhet, fart och förmåga att utarbeta tappter. Ett realistiskt eftersöksekipage består av en hund, en förare och en skytt.

Texten lånad ifrån SSRK’s hemsida.

Viltspårsprogram 2019

Uttagning till Viltspårs SM!

För att delta i uttagningen till SM i Viltspår ska ekipaget ha erhållit minst ett HP i ÖKL spår under 2018.
Föraren ska vara medlem i SSRK Småland.
Vi återkommer om tid, plats och avgift.
Sista anmälningsdag 2019-05-01.

Rörligt viltspårprov 1 januari – 31 december 2019 Smålands avdelningen.

Provavgift i alla klasser 350 kr.

Skicka din anmälan till:
Viltspårsansvarig

Märk med: Viltspår, klass och hundens namn.

Anmälan skickas till: Inger Andersson, Äspåsen 1F, 565 91 Mullsjö (ett ex räcker)

Skriv tydligt, eller fyll i blanketten på datorn och skriv ut.

Upplysningar: 070-798 89 10

Anmälningsavgiften insättes på PlusGiro: 40 94 87-6, SSRK/Småland
OBS! Kvitto på inbetald anmälningsavgift ska bifogas anmälan

Viltspårsansvarig

Inger Andersson
Äspåsen 1F
565 91 Mullsjö 
Mob: 070-798 89 10

Anmälningsavifter

– Alla klasser 350 kr

Stäng meny