VILTSPÅR

Viltspårprov är till för att kontrollera hundens och hundförarens kunskaper i att söka efter skadat klövvilt. Ett tränat viltspårekipage kan används till eftersök vid jakt på klövvilt och fyller då en synnerligen viktig funktion. Vid ett eftersök består ekipagets arbetsinsats i att effektivt spåra upp och finna skadat vilt. Som jaktlagstiftningen föreskriver, ska en eftersökshund snabbt finnas tillgänglig vid en eventuell skadeskjutning av klövvilt. Vältränade viltspårhundar fungerar också som ovärderliga resurser att kalla in vid trafikolyckor som resulterat i att ett skadat vilt sprungit till skogs.

På viltspårprov finns två klasser – anlagsklass och öppenklass. Spåren är artificiella, vilket innebär att blod i förväg har stämplats ut på en 600 meter lång sträcka för att simulera ett skadat vilt. En domare följer med varje ekipage för att kontrollera bland annat hundens noggrannhet, fart och förmåga att utarbeta tappter. Ett realistiskt eftersöksekipage består av en hund, en förare och en skytt.

Texten lånad ifrån SSRK’s hemsida.

Viltspårsprogram

Uttagning till Viltspårs SM
För att delta i uttagningen till SM i Viltspår ska hunden vara viltspårchampion.
Den ska kunna klara av mer avancerade spår ( elitspår/eftersök)
Föraren ska vara medlem i SSRK Småland.

Rörligt Viltspårprov
Rörlig provperiod: 1 Januari – 31 december 2022

Klasser: anlag och öppen.

Betalning görs till pg 40 94 87-6. Avgift 450 kr.

Ange klass, hundens namn o reg. nr samt ägare på betalningen .

Anmälan skickas via mail eller post. Anmälningsblankett

Inger Andersson
Äspåsen 1F
565 91 Mullsjö
viltspar@ssrksmaland.se

Upplysningar.Inger Andersson 0707-98 89 10

Anmälan till våra viltspårprov behöver endast ske i ett exempel

Viltspårsansvarig

Inger Andersson
Äspåsen 1F
565 91 Mullsjö 
Mob: 070-798 89 10
viltspar@ssrksmaland.se

Anmälningsavifter

Alla klasser 450 kr