RETRIEVERJAKT

En retriever används traditionellt efter dess att jägaren har fällt ett vilt. Hunden väntar på sin tur att arbeta vid sin förares sida till dess att föraren ger klartecken till hunden att påbörja sitt arbete; att söka reda på det skjutna viltet och effektivt apportera in det till föraren. Av en retriever krävs därmed både förmåga att behålla sitt lugn och fokus i passiva moment såväl som att snabbt kunna växla till ett effektivt arbetstempo när apporteringstillfälle uppstår. En retriever förs under arbetets gång av sin förare och förväntas förbli ”i hand”. Det betyder, kort förklarat att ekipaget (hund och förare) behöver samarbeta för att lyckas. Hunden arbetar efter förarens olika ljud- och kroppstecken.

Ett effektivt retrieverekipage har således tränat upp ett finstämt samspel. Hunden ges av sin förare stöd vid behov, är villig att motta detta stöd men kan även nyttja sin självständiga viltfinnarförmåga, som föraren i sin tur är i behov utav för att ekipaget ska lyckas med arbetsuppgifterna i de olika momenten. Ett lyckat retrieverarbete är kort och gott – teamwork på bästa manér! För den som ger sig i kast med apporteringsträning och jaktprov med sin retriever väntar en mängd nya, givande upplevelser och möjligheter…

Texten lånad ifrån SSRK’s hemsida.

Klicka på knappen nedanför för att visa SSRK Smålands jaktprovsprogram.

Retrieveraktiviteter planerade för 2021

Aktiviteter att anmäla sig till

 

Planerade retrieveraktiviteter under 2024

 

A-prov

Under hösten undersöks möjligheten ett hålla A-prov. Datum ej bestämt.

 

B-Prov

Här är de B-prov som planeras: Länk till SKK Start

 

Workingtest

 

 

Mocktrial

Här är de mocktrials som planeras: Länk till SKK Start

 

Kurser (retriever)

 

Fler kurser kan tillkomma, håll utkik på hemsidan! 

 

Övriga aktiviteter

Under året planeras samträningar samt prova på B-prov.
Håll utkik på hemsidan!

Information

Ni har kanske frågor, nya idéer, förslag på förbättring eller vill anordna jaktprov för Smålandsavdelningen i framtiden. Hör i så fall gärna av er. Ska vi kunna anordna bra jaktprov i Småland kräver det att vi är många som hjälper till, så inte några få blir utslitna.

Anmälningsavgifter

För utlandsinbetalningar till jaktprov gäller:
IBAN: SE19 9500 0099 6026 0362 6819
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS

– A-prov (alla klasser) – 600 kr
– B-prov (alla klasser) – 500 kr
– C-prov – se lokal annons
– Tollingprov – 500 kr
– Praktiskt jaktprov – 700 kr

När du anmält via SSRK-Prov och inte vill betala med kort, betalar du direkt till vårt Plusgiro 36 26 81-9, märk inbetalningen med det referensummer du fått i SSRK Prov och hundens namn.

Jaktansvarig Retriever

Jaktansvarig Retriever

Biträdande Jaktansvarig Retriever