RETRIEVERJAKT

En retriever används traditionellt efter dess att jägaren har fällt ett vilt. Hunden väntar på sin tur att arbeta vid sin förares sida till dess att föraren ger klartecken till hunden att påbörja sitt arbete; att söka reda på det skjutna viltet och effektivt apportera in det till föraren. Av en retriever krävs därmed både förmåga att behålla sitt lugn och fokus i passiva moment såväl som att snabbt kunna växla till ett effektivt arbetstempo när apporteringstillfälle uppstår. En retriever förs under arbetets gång av sin förare och förväntas förbli “i hand”. Det betyder, kort förklarat att ekipaget (hund och förare) behöver samarbeta för att lyckas. Hunden arbetar efter förarens olika ljud- och kroppstecken.

Ett effektivt retrieverekipage har således tränat upp ett finstämt samspel. Hunden ges av sin förare stöd vid behov, är villig att motta detta stöd men kan även nyttja sin självständiga viltfinnarförmåga, som föraren i sin tur är i behov utav för att ekipaget ska lyckas med arbetsuppgifterna i de olika momenten. Ett lyckat retrieverarbete är kort och gott – teamwork på bästa manér! För den som ger sig i kast med apporteringsträning och jaktprov med sin retriever väntar en mängd nya, givande upplevelser och möjligheter…

Texten lånad ifrån SSRK’s hemsida.

Klicka på knappen nedanför för att visa SSRK Smålands jaktprovsprogram.

Jaktansvarig Retriever

Ingela Karlsson
Brånhult 1156
28591 Markaryd
070-230 03 03 
hulubackskan@hotmail.com

Certifierade Provledare

Andreas Fälth
Ammis Fälth
Magnus Lindström
Olof Lydén
Hans Olofsson
Maria Cedersmyg
Morgan Östhed
Karin Bendz
Fia Josefsson
Carina Sjögren
Ingela Karlsson
Emilia Bengtsdottir
Jan-Ulf Karlsson
Cristian Espinoza
Morgan Thorell
Anna-Lena Andersson
Linnea Ottosson
Sofie Helin
Therese Wigren
Johan Markstedt
Helene Hübinette
Marina Ludvigsson
Ann Sjöström
Andreas Josefsson
Carina Asp
Leif Asp

Information

För utlandsinbetalningar till jaktprov gäller:
IBAN: SE19 9500 0099 6026 0362 6819
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS

Ni har kanske frågor, nya idéer, förslag på förbättring eller vill anordna jaktprov för Smålandsavdelningen i framtiden. Hör i så fall gärna av er. Ska vi kunna anordna bra jaktprov i Småland kräver det att vi är många som hjälper till, så inte några få blir utslitna.

Anmälningsavgifter

– A-prov (alla klasser) – 600 kr
– B-prov (alla klasser) – 500 kr
– C-prov – se lokal annons
– Tollingprov – 400 kr
– Praktiskt jaktprov – 700 kr

När du anmält via SSRK-Prov och inte vill betala med kort, betalar du direkt till vårt Plusgiro 36 26 81-9, märk inbetalningen med det referensummer du fått i SSRK Prov och hundens namn.

Stäng meny