AVDELNINGEN

SSRK/Småland hette tidigare SSRK/Smö och var en avdelning som täckte både Småland och Östergötland. Allt eftersom antalet spaniel och retrievers ökade blev avdelningen för stor och svår att administrera varför man valde att dela upp den i två, var för sig fungerande avdelningar.

SSRK är en specialklubb inom SKK för spaniel och retriever. Vi är representerade över hela landet i olika lokala avdelningar. Våra hundar tillhör jakthundraserna.

På dessa sidor finns information om Smålands- och Ölands-avdelningen som är den fjärde största av SSRK:s avdelningar. Den omfattar Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län. Här hittar du aktiviteter för spaniel och retriever i form av kurser, träningstillfällen, prov, utställningar och mycket mer.

Om du har frågor eller synpunkter är du välkommen att ta kontakt med någon i styrelsen.
Adresser och telefonnummer finns på sidan ”Styrelsen”

VÅR VERKSAMHET

Provverksamhet
I avdelningen arrangeras ett antal jaktprov B samt WorkingTest. Dessutom arrangerar avdelningen A-prov.

Utställning
Sommarutställning hålls varje år i Gränna. Vi hoppas att många utställare hittar vägen hit. Gränna är ju en välkänd turistort och utställningsplatsen vid Gränna Camping ligger i direkt anslutning till den badlagun som byggts i Vättern. Vinterutställningen hålls i Moheda Bollhall – också detta val av plats för utställning verkar tilltala utställarna, vilket brukar visa sig i höga utställningssiffror.

Viltspårprov
Viltspårprov anordnas inom avdelningen, både anlagsklass och öppen klass hela året, så kallat rörligt prov.

Utbildning
Avdelningen ordnar utbildning i olika former. Instruktörsutbildningen efter SSRK:s nya utbildningsprogram startade 1999 och kommer att pågå under flera år. Utbildning i form av traditionella kurser för hundägare, viltspårskurser, jaktinternat mm pågår kontinuerligt.