SPANIELJAKT

En spaniel arbetar före dess att ett vilt skjuts, vilket betyder att hundens uppgift är att söka upp viltet, stöta det så att skottillfälle uppstår, och sedan efter skottet apportera in viltet till föraren.

Texten lånad ifrån SSRK’s hemsida.

Spanielaktiviteter

Information om Covid-19

SSRK Smålands aktiviteter följer Folkhälsomyndigheten rekommendationer och förändringar kan därför komma att ske. Vi förhåller oss till SSRK:s och SKK:s  direktiv och ni hittar aktuell information på SSRK:s hemsida och SKK:s hemsida.

Spanielaktiviteter under 2022

Alla spanieljaktprov finns att hitta på SSRK Prov.

 

Övriga aktiviteter

Spanielträningar erbjuds regelbundet i Jönköpingsområdet. Kontakta spanieljaktansvarig om du är intresserad.
Under året hoppas vi att flera spanielaktiviteter kommer att läggas till. Håll koll på vår SSRK Smålands hemsida!

Jaktansvarig Spaniel

Eva Masthagen
Ekgatan 12
553 38 Jönköping
070-296 02 22
spaniel@ssrksmaland.se

Anmälningsavgifter spaniel

– Vattenprov                   350 kr
– Nybörjarprov B            500 kr
– Nybörjarprov A            550 kr 
– Fältprov (alla kl.)         700 kr

Information

För utlandsinbetalningar till jaktprov gäller:
IBAN: SE19 9500 0099 6026 0362 6819
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS

Ni har kanske frågor, nya idéer, förslag på förbättring eller vill anordna jaktprov för Smålandsavdelningen i framtiden. Hör i så fall gärna av er. Ska vi kunna anordna bra jaktprov i Småland kräver det att vi är många som hjälper till, så inte några få blir utslitna.