UTSTÄLLNING

Det finns mycket information och bestämmelser att ta del av och tänka på innan hunden anmäls till en hundutställning och förberedelserna börjar långt innan utställningsdagen. Är du intresserad av att delta på utställning kan SKKs häfte, “På hundutställning – regler och bedömning i sammandrag” bidra med läsvärda tips. Väl förberedd, kan du se fram emot en utställningsdag med fokus på hunden och på de värdefulla erfarenheter ni kan skaffa er inför kommande utmaningar, både i och utanför utställningsringen.

Texten lånad ifrån SSRK’s hemsida.

Utställningsprogram 2018

Gränna 17 juni 2018

Välkomna till vår utställning i Gränna 17 juni 2018.
Sista anmälan är 25 Maj.

Domare:
Tord Lundborg– Flatcoated Retriever
Sara Nordin– Welsh Springer Spaniel, Engelsk Springer Spaniel, Sussex Spaniel, Irländsk vattenspaniel
Mr Andrew Metcalfe GB – Labrador RetrieverTikar
Mr David Wilmshurt GB – Labrador Hanar
Mr Bruce Carter GB – Golden Retriever
Birgitta Svarstad – Amerikansk Cocker Spaniel, Nova Scotia Duck Tolling Retriever
Marjo Jaakkola FI – Cocker Spaniel, Clumber Spaniel, Field Spaniel och Chesapeak Bay Retriever.

Anmälningsavgifter:
Valp 1 (4-6 mån), Valp II (6-9 mån) 200kr
Junior (9-18 mån) , Unghund (18-24 mån) , Öppen ( 15 mån – 8år) , Jakt , Champion 350 kr
Veteran (8-10 år) 250 kr
Veteraner över 10 år gratis vid anmälan av annan hund med samma ägare. Medlemskap i SSRK är obligatorisk i officiella klasser.

Vid betalning ange hundens reg.nr. samt ägarens namn Pg 603 77 46-2.
Betalning från utlandet: IBAN: SE45 9500 0099 6026 6037 7462 BIC-kod (SWIFT-adress) NDEASESS

Post eller webbanmälan måste vara avdelningen till handa senast den 25 Maj kl. 24.00.
Anmälan görs här: https://www.ssrksmaland.se/utstallningsformular/ eller på SSRKs blankett.
Blanketten skickas per post till S. Djurstedt, Bogla 43, 561 61 Tenhult. OBS! Skicka bara 1 ex.
Anmälan är inte komplett förrän vi fått anmälan och betalning i rätt tid.

För utlandsregistrerad hund, som inte tidigare har visats i Sverige måste en kopia av registreringsbeviset skickas till SKK så hunden blir inregistrerad i SKK. Detta bör göras i god tid innan utställningen.

Upplysningar: Sara tel: 070-2823803 eller Kent tel: 070-6851733

Information

Medlemskap i SSRK är obligatoriskt i officiella klasser För utlandsägd hund måste kopia på stamtavlan bifogas.

Klubbens postgiro är 603 77 46-2 SSRK/Småland

För utlandsinbetalningar till utställningar gäller:
IBAN:
SE45 9500 0099 6026 6037 7462
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS

Utställningsansvarig

Sara Djurstedt
070-282 38 03

Bitr. Utställningsansvarig

Kent Samuelsson
070-685 17 33

Stäng meny