• Inläggskategori:Retriverjakt

Här kan du läsa information om hur SSRK Småland har riskvärderat sitt WT i Tenhult 28/3
Maria Cedersmyg
Ordförande Ssrk Småland

Folkhälsomyndighetens mall för utvärdering av risker rörande Covid-19  
Riskfaktorer Riskbedömning Riskreducerande åtgärder SSRK Smålands kommentar
Stort antal deltagare Större risk för smittspridning när många personer träffas samt att smittan sprids när deltagarna återvänder hem Begränsa antalet deltagareSe över förutsättningarna för evenemanget t.ex. storlek på lokal och möjligheter till en god handhygien Vi har cirka 95 anmälda. Vi är utomhus erbjuder möjligt att tvätta händerna.
Internationellt deltagande Internationellt deltagande ökar risken för smittspridning Begränsa internationella deltagandet Vi har inga utländska deltagare
Deltagare med samhällsviktiga arbeten För kurser, seminarier och andra evenemang som involverar hälso- och sjukvårdssektorn eller deltagare med andra samhällsviktiga funktioner bör särskild försiktighet iakttas Informera deltagarna om förutsättningarna för evenemanget Detta evenemang samlar inte personer med utpekat viktiga samhällsfunktioner. Deltagarna informeras om förutsättningarna.
Riskgrupper Äldre löper högre risk för allvarlig covid-19 sjukdom Hygienåtgärder såsom tillgänglighet till handtvätt, handsprit Vi samlar inte personer ur riskgrupper. De avgör själva om de vill delta. Vi erbjuder möjligt att tvätta händerna.
Typ av aktivitet Nära kontakt ökar risken för smittspridning. Det finns en större risk för smittspridning vid inomhusevenemang än utomhus Byta eller justera de tänkta aktiviteternaMinska antalet deltagare och öka antalet toaletterByta lokal för aktiviteten Aktiviteten sker utomhus och utan nära kontakt. Vi har ingen toalett som deltagarna ska dela på.  
Längden på evenemanget Långvariga (mer än ett par timmar) händelser kan öka risken för smittspridning Korta ner evenemangetGe information om vad deltagare bör göra om de får symptom under evenemanget Evenemanget pågår några timmar, men bedrivs utomhus vilket minskar risken avsevärt.