Någon som är intresserad av att bli diplomerad WT-domare?

Möjlighet till utbildning finns 18-19/11 på västkusten.

Skicka din ansökan till utbildningsansvarig: Marie Storm, mariestorm.ssrkutbildning@hotmail.com

Förkunskaper och krav enligt SSRK:
• Giltigt medlemskap i SSRK.
• Ha en tydlig målsättning att fungera som domare vid WT.
• Ha stor erfarenhet av jakt med retriever, företrädesvis som apportör under den jaktform som främst hänsyftas i WT-reglementet (klappjakt/drivna fåglar, walk-up).
• Ha erfarenhet från A-prov, antingen som provledare/funktionär eller som tävlande.
• Ha fungerat som arrangör/provledare/domare av WT (retriever) vid som minst tre (3) tillfällen under de senaste tre (3) åren.
• Startat egentränad hund i elitklass på A-prov och elitklass på WT, alternativt i elitklass på B-prov och elitklass på WT. Kandidaten måste ha startat hund på A-prov eller B-prov eller WT under de senaste fem åren.
• Ha god kynologisk erfarenhet, kunskap om och intresse för samtliga retrieverraser. • Ha lämplig pedagogisk fallenhet för att föra en bra dialog med hundägare;
o Integritet, ödmjukhet och social kompetens.
o Förmåga att uttrycka sig väl.
o Förmåga att fatta snabba beslut i pressade situationer.
o Förmåga att stå vid sina beslut och kunna motivera dem på tydligt vis.