Följande gäller för annonsering på SSRK Smålands hemsida:

  • Privat utbildningsanordnare skall vara medlem i SSRK.
  • Avgift erläggs till avdelningens plusgirokonto före annonsering (100 kr/annons) för annons under en månad.
  • Inga företagsnamn, bilder eller länkar till externa webbplatser får förekomma. Däremot får kennelnamn, e-postadress samt telefonnummer finnas utöver namn på instruktör och/ eller kursarrangör.
  • Avdelningen tar inte något ansvar för privata kurser, de är helt och hållet anordnade utanför avdelningen.
  • Information om hur deltagare skall anmäla sig skall finnas i respektive kursannons.
  • Avdelningens styrelse förbehåller sig rätten att redigera annonsen.
  • Kursannonser mailas till utbildningsansvarig, Marie Storm, Utbildningsansvarig, för publicering.