• Inläggskategori:Protokoll

Smålandsavdelningen

Sammanträdesdatum

Plats: Telefonmöte 2020-03-25
Tid: 17:30 § 25-42
Närvarande: Maria Cedersmyg, Gunilla Skogh, Anna Ståhlkrantz, Inger Andersson, Sara Djurstedt, Marie Storm, Olof Lydén, Ingela Karlsson, Eva Masthagen
Ej närvarande:, Kent Samuelsson

§ 25 Mötet öppnas

Ordförande Maria Cedersmyg hälsade välkommen och öppnade telefonmötet

§ 26 Val av justerare
Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Marie Storm

§ 27 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes punkt 39, hinns inte med idag och istället lägga till Covid-19 och WT 28/3 på punkten övrigt.

§ 28 Maria och Olle presenterar sig kort
Olle presenterar sig kort för nya styrelsen, likaså Maria presenterar sig.

§ 29 Föregående mötesprotokoll
Ordinarie möte 20200307
– Delta på Sollidens familjedagar, Pernilla Klintberg, bil. 1.
Frågan kommer att läggas ut till andra retrievermänniskor om intresse. Olle tar kontakt med några och återkopplar nästa möte.
– Jens Palmqvist kurs, fullt på fre 1/5 och sö 3/5, inget bokat på lördagen. Vi behöver diskutera vad vi ska göra 2/5. Vi ska försöka byta 3/5 till 2/5. Marie pratar med Jens.

§ 30     Inkomna skrivelser

 Från  Dnr  Ankomst  Angående
Kansliet 090-1178 20200306 Protokoll HS och kommittéer 8-9 februari 2020

090-190   DN-beslut nr 15 2019 
090-194   Inbjudan domarutbildning rallylydnad
Kansliet 050-116 20200313 Anmälningsavgift och domarersättning viltspår
Tillstyrker förslaget, då kommer vi höja avgiften för
spårprov. Anna skickar svaret.
050-117   Arrangera SSRKs viltspårmästerskap.
Beslut: SSRK Småland vi kan arrangera 2022
Maria skriver till HS och meddelar detta.
015-068   Betr Corona-virus
045-035.1   Aktuell information om SSRK Prov
 ” 010-249.1   INSTÄLLT – SSRKs funktionärsträff och
representantskapsmöte 2020.
Kansliet 015-069  20200320 Åtgärder mot spridning av coronaviruset
 ” 015-069.1   Information ang Corona-virus 
 ” 015-069.2   Till de klubbar som använder SKK Internetanmälan
 ” 050-102.1   Remiss – viltspårdomare Peter Jansson 
  015-069.3   Års- och fullmäktigemöten på distans pga Covid-19 

§ 31 Avsända skrivelser

 Från  Till  Datum  Angående  
 SSRK Småland   Kansliet   20200309  Nya styrelseuppgifter 2020/2021  (090-1172)
 SSRK Småland   Apportören  20200310  Nya styrelseuppgifter 2020/2021  

§ 32 Ekonomi, rapport
Ekonomin är i god och bokfört till 28/2 2020

§ 33 Utställning, rapport
Grännautställningen 13 juni:, Sara varit i kontakt med SKK, Vi får göra som vi vill med detta och styrelsen har fullt mandat att besluta om vi ska ställa in eller inte. Beslut: Vi beslutar att Grännautställningen i år ställs in när det är så osäkert i världsläget angående Corona. Sara meddelar detta till SKK

§ 34 Utbildning, rapport
Lite stökigt nu i Coronatider. Vi fick ställa in kursen häromdagen pga sjukdom. Flera kursdeltagare är oroliga och känner att det är lite osäkert ffa när det är kurs med övernattning. De som känner att de inte av rädsla vill gå kurs kan avboka och återbetalning enligt SKK;s bestämmelse. Vi kommer att lägga ut lite information om förhållningsreglerna.
Asbjörns kurs: vi ställer in detta.

§ 35 Viltspår, rapport
Antalet spår som var beräknat i år kommer vi inte komma upp till.
Kval till SM: krävs Hp för att kvala. Det är för hög nivå, föreslås att vi har krav på viltspårchampion istället för att få fler som kan och vill kvala.
Beslut: Vi ändrar kraven från och med nästa år till att det räcker med viltspårschampion för att delta i kvalet till SM.

§ 36 Jakt Spaniel, rapport
Eva: Vi behöver få igång aktiviteten i Småland. Eva har som ambition att ha ett vattenprov spaniel samt ett nb-prov. Återknyta kontakter med spanielfolk i Småland. Eva sitter i funktionsbeskrivningsgruppen i HS.

§ 37 Jakt Retriever, rapport
Ingela: alla domare är klara till alla prov och allt är klart kring proven. Vatten WT planeras 15 maj eller om det flyttas till början av augusti eller om det helt ställs in.

§ 38 Kvar från konstituerande mötet
a. Förskottskassa till styrelsen
– Utställning samt jaktprovretriever 3000 kr
– Utbildning, viltspår, adj. jaktprovspaniel, ordförandesekreterare, kassör och webbansvarig 1000 kr
– adjungerad vilt-och materialansvarig 3000 kr

b. Ekonomirutiner
Redogjordes kort om rutiner för ekonomiska rutiner samt dokumentation för gjorda utlägg. Reseräkningsmall finns på SKK:s hemsida och det är den som ska användas. Kommer läggas en länk på SSRK:s Smålands hemsida.

c. Arbetsrutiner för respektive funktion
Viktigt att man läser det som är riktat till sin funktion när veckobreven skickas ut. Alla tar ansvar för sin del. Alla i styrelsen har inte SSRK Småland mailadresser. Olle kommer att titta på detta och kommer att presentera detta till nästa möte.
FB sidan samt Messenger. På FB kan alla lägga ut. Messenger, alla som är administratörer får meddelande. Den som det berör svarar.
Olle kommer att göra en beskrivning så att alla kan.
Olle utses till webbansvarig. Marie kommer att kunna lite också men Olle har huvudansvar. Anna sköter postgången som blir och vidarebefordrar detta.

§ 39 Runda runt bordet, alla svarar på: Denna punkt utgår och läggs på nästa möte
a. Var vill du planera in under nästa år? Tänkt fritt!
b. Var ser du din funktion om 5 år? Har vi utvecklat något? Egna förslag!?
c. Hur ser ditt önske-SSRK Småland ut? Vad saknar du? Vad skulle du vilja göra om du hade obegränsad budget och fick all den hjälp du behövde? Spåna!

§ 40 Övrigt
Vi diskuterar vad pengarna ska gå till och om vi inte ska ta och lägga pengar till förråd att förvara saker till tävlingar. Olle åtog sig att undersöka om det finns förutsättningar att hyra ett varmförråd att förvara allt materiel i.
Kurs i föreningsteknik, finns att anmäla sig till. Anna skickar info
Coronaviruset: SKK och SSRK har skickat ut rekommendationer om hur man ska hantera planerade prov etc. och att det ska riskbedömas enligt Folkhälsomyndighetens mall. Inför WT Tenhult har en riskbedömning publicerats på hemsidan. Maria blev uppringd från huvudstyrelsen och fick frågor. På den direkta frågan om det var OK har huvudstyrelsens svarat att SSRK Småland får genomföra provet. PM:et beskriver mycket noggrant hur allt ska gå till denna dag. Allt för att minska risken.
Olle lyfter frågan: Nu i dessa tider vore roligt om vi kunde lägga ut lite träningstips mm i sociala medier. Vi kan alla fundera lite över detta. Alla är välkomna med idéer och detta skickas till Olle. Olle hjälper gärna till och redigerar filmer mm.

§ 41 Kommande möte
Om vi ska ha telefonmöten så behöver vi en bättre teknisk lösning. Olle kommer att återkomma om detta.
Årets möten: Digitalt varannan månad, fysiskt möte varannan månad. Sista onsdagen i varje månad.
Att erbjuda alla i styrelsen att åka till Ingela för styrelsemöte och då även ha en träning.

Nästa möte: 29 April kl. 18:00 och det är då digitalt. Maria skickar ut en lista med alla möten.

§ 42 Mötet avslutas
Maria tackar för deltagandet och avslutar mötet.

 

Vid protokollet 2020-03-26               

Anna Ståhlkrantz                    

Anna Ståhlkrantz                               

 

Justerat 2020-04-06                           

Maria Cedersmyg

 

Maria Cedersmyg                               

 

Justerat 2020-03-30

 

Marie  Storm

Marie Storm