• Inläggskategori:Utställning

RINGFÖRDELNING

Småland/SSRK  Nationell utställning i Moheda

Söndag  2020-03-01

___________________________________________________________________________

Start av bedömning: se respektive ring.

Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:30 – 10:30.

Domaren dömer c:a 20-25 hundar per timme. Detta kan användas som en riktlinje när du beräknar din egen hunds bedömningstid med hjälp av hundantalet i din ring.

Valpar bedöms alltid först i respektive ras.

OBS!!! Var ute i god tid – tänk på eventuella köer vid veterinärbesiktning och parkering.

___________________________________________________________________________

* Framför rasen betyder att det är en domarändring.

+ Vid en domare betyder att raser har flyttats från denna domare, se angiven ring.

Ring  1     Börjar kl. 09:00

Lundgren Bertil

ENGELSK SPRINGER SPANIEL                                              33

WELSH SPRINGER SPANIEL                                                  28

                                                                                               __

                                                                                               61

Ring  2     Börjar kl. 09:00

Daniels Christina

GOLDEN RETRIEVER                                                             62

CURLY COATED RETRIEVER                                                   1

                                                                                               __

                                                                                               63

Ring  3     Börjar kl. 09:00

Linde-Klerholm Karin,  USA

FLATCOATED RETRIEVER (Valpklass I)                                  14

FLATCOATED RETRIEVER (Valpklass)                                      4

COCKER SPANIEL                                                                  36

                                                                                               __

                                                                                               54

Ring  4     Börjar kl. 09:00

Östlund-Holmsten M

LABRADOR RETRIEVER                                                         80          (+5)

                                                                                               __

                                                                                               80

Ring  5     Börjar kl. 09:00

Lange Finn,  DANMARK

FLATCOATED RETRIEVER                                                     76          (+5)

                                                                                               __

                                                                                               76

Ring 6     Börjar kl. 09:00

Rollmar Lena

LABRADOR RETRIEVER (Valpklass I)                                        4

LABRADOR RETRIEVER (Valpklass)                                        11

AMERIKANSK COCKER SPANIEL                                           27

NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER                           22

                                                                                               __

                                                                                               64

                                  TOTALT ANMÄLDA HUNDAR              408 ~