• Inläggskategori:Viltspår

Regelrevidering – Viltspår 

Reglerna för viltspårprov skall revideras inför nästa femårsperiod som träder ikraft 2022-01-01. 

Svenska Kennelklubben är ansvarig för dessa regler och SSRK har nu möjlighet att skicka in synpunkter och förslag på hur vi vill ha det i framtiden. 

SKK har för avsikt att sedan komma med en remiss i slutet av 2020. 

Synpunkter på förändringar i regelverket skall skickas till avdelningens viltspåransvarige. 

ssrksmaland_viltspar@telia.com