• Inläggskategori:Retriverjakt

Regelrevideringsarbetet är påbörjat inför 2022 genom att SSRK/ HS skickat ut en remiss till alla avdelningar.

Vi gärna tar emot åsikter från alla medlemmar! Skicka eventuella åsikter till retrieverjaktansvarig Emilia Bengtsdottir så snart som möjligt! retrieversmaland@gmail.com

Nedan finns länkar till de dokument som huvudstyrelsen skickat ut: