• Inläggskategori:Protokoll

Valberedningens förslag:

  • Ordf (1 år): Omval Maria Cedersmyg
  • Ledamöter som väljs: Olof Lydén omval 2 år, Anna Tellner fyllnadsval 1 år (avgående kassör), Vuokko Noorkoli nyval 2 år,
  • Adjungerad: Petronella Brüggeman.
  • Ledamöter som har ett år kvar: Anna Ståhlkrantz, Inger Andersson och Lina Axelsson.
  • Inga suppleanter föreslås.
  • Revisorer: Hans Olofsson Cecilia Jonsson ordinarie revisorer omval 1 år

               Camilla Björklund och Chatarina Gill suppleanter omval 1 år