Utställningsformulär

OBS! Som utställare är du skyldig att följa Svenska Kennelklubbens tävlingsbestämmelser.
Du kan ladda ner/läsa SKKs utställningsbestämmelser på SKKs hemsida www.skk.se

Utställning

Klass (obligatorisk)

Ras (obligatorisk)

Reg.nr med nationalbeteckning (obligatorisk)


För hund med utländskt reg.nr -
är hunden tidigare utställd i Sverige?

JaNej
Vid nej måste kopia på stamtavlan skickas senast vid anmälningstidens utgång.


Ev. titlar

Hundens namn (obligatorisk)

Kön (obligatorisk)
HaneTik

Hundens födelsedatum (obligatorisk)


Antal cert

Datum för senaste cert


Har hunden pris på Jaktprov?
JaNej

Jaktprov - klass

Jaktprov - pris


Ägare 1 (obligatorisk)

Ägare 2

Adress (obligatorisk)

Postnummer (obligatorisk)

Ort (obligatorisk)

Land

Tel. hem (obligatorisk)

Tel. mobil

Medlemsnr i SSRK - Ägare 1 (obligatorisk)
Gäller officiell klass, som valpägare anger du medlemsnr 01010

Medlemsnr i SSRK - Ägare 2

Epost (obligatorisk)


Glöm inte att betala in anmälningsavgiften till SSRK Småland PG: 603 77 46 - 2
Ange hundens reg.nummer och ägare.
Kontrollera att uppgifterna stämmer innan du skickar iväg anmälan.

Enligt personuppgiftslagen krävs samtycke för att spara personliga data, såsom t.ex. namn och kontaktuppgifter. När du registrerar dina uppgifter på denna blankett så kommer de att sparas i vårt register, och din registrering blir därför också ett godkännande för att spara uppgifterna.

OBS! Anmälan är bindande och måste betalas!
PM och nummerlapp mailas ut ca 2 veckor innan utställningen.

Stäng meny