Valberedningen informerar!

Vill du hjälpa oss?

Valberedningen ber om din hjälp! Vi vill ha in dina förslag på nya medlemmar i SSRK Småland styrelse.

Årsmötet väljer ordföranden samt de personer som behövs för att fylla ut styrelsen. Därefter väljer styrelsen på sitt första möte vem som ansvarar för vad i den nya styrelsen. Årsmötet väljer också vilka personer som ska sitta som valberedning och revisorer.

I år avgår personerna på följande positioner:

Ordförande
Sekreterare
Viltspårsansvarig
Suppleant/ Biträdande jaktprovssekreterare retriever
En av revisorerna (ingår inte i styrelsen)
Valberedning (tre personer)

Vill du arbeta i styrelsen? Har du förslag på personer som du tror kan vilja ingå i styrelsen?

Varmt välkommen att kontakta Olle, Maria eller Cecilia i valberedningen!

olof.lyden@doggybug.se
cecilia@kopet.se
maria.cedersmyg@telia.com

Stäng meny