Anslagstavlan

Bra länkar
SSRK
SSRK Ungdom
Rasdata
SKK
Sv JägareförbundetBesökare
besökare idag
besökare sedan 1 januari 2011
Maila webmaster

© SSRK Småland
Ansvarig utgivare Morgan Thorell

Det finns mycket information och bestämmelser att ta del av och tänka på innan hunden anmäls till en hundutställning och förberedelserna börjar långt innan utställningsdagen. Är du intresserad av att delta på utställning kan SKKs häfte, "På hundutställning - regler och bedömning i sammandrag" bidra med läsvärda tips. Väl förberedd, kan du se fram emot en utställningsdag med fokus på hunden och på de värdefulla erfarenheter ni kan skaffa er inför kommande utmaningar, både i och utanför utställningsringen.

Texten lånad ifrån SSRK´s hemsida.

Utställningsprogram 2017

MOHEDA 5 mars 2017
Välkomna till vår årliga utställning i Moheda!
Smålandsavdelningen

 

Domare:
Börje Johansson – Amerikansk cocker spaniel, Cocker spaniel, Engelsk springer spaniel
Theres Johansson – Welsh springer spaniel, Clumber spaniel, Nova scotia duck tolling retriever, Curly coated retriever
Vidar Grundetjern (N) - Labrador retriever, Field spaniel, Irländsk vattenspaniel
Jana Janek (SK) – Flatcoated retriever
Liz-Beth C Liljeqvist – Golden retriever, Sussex spaniel, Cheasapeake retriever

Anmälningsavgifter:
Valp 1 (4-6 mån), Valp II (6-9 mån) 200kr
Junior (9-18 mån) , Unghund (18-24 mån) , Öppen ( 15 mån - 8år) , Jakt , Champion 350 kr
Veteran (8-10 år) 250 kr
Veteraner över 10 år gratis vid anmälan av annan hund med samma ägare. Medlemskap i SSRK är obligatorisk i officiella klasser.

Vid betalning ange hundens reg.nr. samt ägarens namn Pg 603 77 46-2.
Betalning från utlandet: IBAN: SE45 9500 0099 6026 6037 7462 BIC-kod (SWIFT-adress) NDEASESS
Post eller webbanmälan måste vara avdelningen till handa senast den 10 februari kl. 24.00.
Anmälan görs via SSRK Smålands hemsida: www.ssrksmaland.se eller på SSRKs blankett.
Blanketten skickas per post till S. Djurstedt, Bogla 43, 650 29 Tenhult. OBS! Skicka bara 1 ex.
Anmälan är inte komplett föran vi fått anmälan och betalning i rätt tid.
För utlandsregistrerad hund, som inte tidigare har visats i Sverige måste en kopia av registreringsbeviset skickas till SKK så hunden blir inregistrerad i SKK. Detta bör göras i god tid innan utställningen.

Upplysningar: Sara tel: 070-2823803 eller Sofie tel: 070-7779763

SSRK Småland hälsar er varmt välkomna till Mohedautställningen.

 

 

 

 

 

 

 
Utställningsansvarig
Sara Djurstedt
Mob: 070-282 38 03
Bitr. Utställningsansvarig

Sofie Alfredsson
Mob: 070-777 97 63Information

Medlemskap i SSRK är obligatoriskt i officiella klasser För utlandsägd hund måste kopia på stamtavlan bifogas.

Klubbens postgiro är 603 77 46-2 SSRK/Småland

För utlandsinbetalningar till utställningar gäller:
IBAN:
SE45 9500 0099 6026 6037 7462
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESSAnvisningar och blanketter

Utställningsinformation SSRK
Utställningsbestämmelser
Anmälningsblankett